Fountain Pen

З НАМИ НАДІЙНО, ШВИДКО, КОМПЕТЕНТНО

Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 3856 від 27 січня 2001 року.

Реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності (Головне управління юстиції у місті Києві) № 686 від 03 серпня 2007 року.
Освіта: вища юридична

Стаж роботи:
Державна нотаріальна контора – консультант, нотаріус, заступник завідувача (1993 - 2007) Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу (2007 )

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

РУБАНОВА ІРИНА РОМАНІВНА

Ваш місцевий юридичний фахівець

МИ ВИКОНУЄМО ВСІ НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

Спадщина.jpg
Legal Representation

ЗАВЕДЕННЯ СПАДКОВОЇ СПРАВИ

Для заведення спадкової справи після смерті власника майна його спадкоємцям потрібно оформити спадщину. Для чого вони повинні звернутися із заявою до нотаріуса до закінчення 6-ти місяців з дати смерті спадкодавця за місцем реєстрації померлого і відкрити спадкову справу. Для заведення спадкової справи необхідно подати такі документи: • Свідоцтво про смерть спадкодавця; • довідку про причину смерті; • довідку про місце реєстрації померлого; На підставі поданих документів нотаріус заводить спадкову справу і в подальшому видає Свідоцтво про право на спадщину кожному спадкоємцю.

ПОСВІДЧЕННЯ ДОВІРЕНОСТІ

Довіреність - це представництво інтересів довірителя уповноваженою в довіреності особою перед третіми особами. . Довіреність видається як на певний строк, так і безстроково, і діє до зазначеного довірителем терміну або до її скасування. Деякі довіреності вимагають обов'язкового нотаріального посвідчення. Так, наприклад, довіреність на купівлю майна, його продаж, надання інтересів в суді, розпорядження майном та інші повинні бути обов'язково засвідчені нотаріусом. Довіреність оформляється в двох примірниках, один з яких залишається в архіві у нотаріуса, а інший видається довірителю. Для посвідчення довіреності необхідні наступні документи: 1. паспорт довірителя; 2. реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;

Legal Aid
pens-09-09-15.jpg

ДОГОВОРИ ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА

  1. Нотаріус засвідчує договори відчуження (продажу, міни, дарування тощо) нерухомого майна, за місцем знаходження цього майна, або за місцем проживання (реєстрації) однієї із сторін правочину. При купівлі або продажу квартири, будинку, гаража та інших об'єктів нерухомості, перехід прав власності відбувається на підставі договору купівлі-продажі. Чтоби укласти договір купівлі-продажу знадобиться певний набір документів перелік, яких Вам видадуть при першій консультації у нас в офісі. Основним документом , для здійснення угоди є правовстановлюючий документ. Їм може бути:  договір, укладений в порядку, встановленому законом; свідоцтво про право власності на нерухоме майно; Свідоцтво про право власності, видане органами приватизації; Державні акти на право власності на земельну ділянку; Рішення суду, яке набрало законної сили; Інші документи, що підтверджують виникнення, перехід, прав на нерухоме майно.

ДОГОВОРИ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ

Сутність договору довічного утримання, як передбачено ст. 425 Цивільного кодексу України, полягає в тому, що одна зі сторін, яка є недієздатною особою за віком або станом здоров'я (відчужувач), передає другій стороні (набувачеві майна) житлову нерухомість або її частину. Взамін чого набувач майна зобов'язується надавати відчужувачу довічно матеріальне забезпечення в натурі у вигляді житла, харчування, догляду і необхідної допомоги.

414146_image_large[1].jpg
b7be91a77e49f6afed0d97acc89be0f9_XL.jpg

ПОСВІДЧЕННЯ ЗАПОВІТІВ

Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Право на заповіт здійснюється особисто. Вчинення заповіту через представника не допускається. Заповіт повинен бути укладений у письмовій формі, підписаний особисто заповідачем, із зазначенням місця та часу складання заповіту. Якщо заповідач внаслідок фізичної немочі, хвороби або з будь-яких інших причин не може власноручно підписати заповіт, то за дорученням заповідача він може бути підписаний іншою особою за правилами, викладеними в пункті 16 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Нотаріус повинен роз'яснити заповідачеві, що текст заповіту має бути викладений таким чином, щоб розпорядження не викликало неясностей чи суперечок після відкриття спадщини.

ЗАСВІДЧЕННЯ СПРАВЖНОСТІ ПІДПИСУ ТА ВІРНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ

Нотаріус засвідчує справжність підпису на документі, зміст якого не суперечить законам України. Нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені в документі, а лише підтверджує, що підпис зроблений певною особою. Нотаріус засвідчує вірність перекладу з однієї мови на іншу, якщо нотаріус володіє відповідними мовами. Якщо нотаріус не знає відповідних мов, переклад може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус.

Афідевіт.jpg

АФІДЕВІТ

Афідевіт - це письмовий Урочиста заява, письмове Свідчення стверджень про факт (наприклад про відсутність шлюбних відносин, належність документа тощо), та призначено для використання за кордоном та подається до компетентних органів іноземних держав. Афідевіт складається українською мовою, может бути перекладений на іншу мову , підпис засвідчується нотаріусом и друкується на спеціальному бланку нотаріальних документів. До афідевіту можуть буті прієднані додатки, тобто оригінали документів або їх копії, відносно яких зроблено афідевіт. Нотаріус не засвідчує факти, викладені в тексті афідевіта, а лише засвідчує підпис особи, яка підписала цей документ. Також нотаріус ні несе відповідальності відносно інформації, викладеної в тексті Афідевіта.

НАШІ КОНТАКТИ

Simirenko St, 1/2, офіс 211, Kyiv, Ukraine, 03134

096 370 8232

Сообщение отправлено, спасибо!

Нотари.jpg